Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka

Tradycja działalności stowarzyszeniowej w naszym mieście, do której, po wielu latach przerwy, powróciło utworzone w 1981 r. Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka, sięga okresu międzywojennego, kiedy Sulejówek był niewielką podwarszawską miejscowością, leżącą w granicach gminy Okuniew. Na swój dom wybrały ją rodziny kilku czołowych polskich polityków, przede wszystkim Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zofii i Jędrzeja Moraczewskich – posłanki na Sejm Ustawodawczy i pierwszego premiera II Rzeczypospolitej, Macieja Rataja – Marszałka Sejmu, a Helena i Ignacy Paderewscy zakupiony tu dom przekazali Towarzystwu opiekującemu się ubogimi nauczycielkami. To za ich przykładem do Sulejówka zaczęli napływać licznie nowi mieszkańcy. W drugiej połowie lat 20. XX w. grono osób, chcących pracować społecznie na rzecz swojej miejscowości,  powołało Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka. W swoim statucie zapisali, że celem ich działania jest rozwój miejscowości pod względem ekonomicznym, kulturalnym i estetycznym.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność, stając się prekursorem życia kulturalnego i oświatowego w Sulejówku. Dzięki temu zostały utworzone m.in. świetlica, biblioteka oraz wybudowana szkoła, której, aby podkreślić wyjątkowy związek Sulejówka z Józefem Piłsudskim, nadano  imię Marszałka. Niestety dalsze plany działalności, m.in. otwarcie domu ludowego i utworzenie parku miejskiego, przerwał wybuch II wojny światowej.

W czasie swojej kilkunastoletniej działalności Stowarzyszenie podjęło także szereg inicjatyw mających wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców. Po interwencji jego członków w Urzędzie Gminy w Okuniewie, utworzone zostało sołectwo Sulejówek, nadano nazwy ulicom i zadbano o porządek na terenie miejscowości. Wspierano finansowo Ochotniczą Straż Ogniową i inne działające tam organizacje oraz komitety. Najważniejszą jednak zasługą Stowarzyszenia była przeprowadzona melioracja i elektryfikacja miejscowości.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka istniało do wybuchu II wojny światowej. Za sprawą osób zaangażowanych w jego działalność m.in. ks. płk. Ryszarda Paszko, Mieczysława Kowalskiego, inż. Stanisława Śliwińskiego, Zofię i Jędrzeja Moraczewskich, cieszyło się dużym poparciem mieszkańców Sulejówka. Przez cały okres swojej działalności było faktycznym gospodarzem swojej miejscowości.

Opracowała Małgorzata Basaj