Odczaruj Sulejówek

MAŁE KROPLE PRZESZŁOŚCI NIOSĄ DUCHA PRZESZŁOŚCI

Odczaruj Sulejówek

To kolejny projekt edukacyjny Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka zrealizowany razem z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w ramach programu „Patriotyzm Jutra”  integrujący różne pokolenia wokół przeszłości miasta i kształtowania jego tożsamości w odniesieniu do mikrohistorii i działań twórczych.

W ramach projektu zrealizowano cykl letnich warsztatów dla dzieci. Podczas zajęć plenerowych „Historia za historię” oraz działań scenicznych „Teatr i pamięć” młodsi mieszkańcy miasta mieli okazję przekonać się, kim są pasjonaci lokalnej historii, oraz mogli stworzyć własną opowieść o przeszłości tego miejsca na scenie teatru. Tak powstał spektakl „Zofia”, w którym główną rolę świadka minionych historii odegrała Zofia Moraczewska, autorka listów pisanych w l. 20. XX w. do Heleny Kozickiej. Teraz ta niezwykła opowieść o przedwojennym Sulejówku może stanowić punkt wyjścia do działań edukacyjnych w szkole podczas godziny wychowawczej, lekcji języka polskiego lub historii.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wszystkich materiałów udostępnionych na stronie na licencji creative commons.  Nagrania wideo oraz opracowania edukacyjne, które stanowią rezultat działań twórczych z lokalnymi pasjonatami historii i rodzinami mieszkającymi w Sulejówku, pozwalają ukazać przeszłość tego miejsca w szerszym spectrum.

Autor projektu
Beata Nessel-Łukasik

Materiały do pobrania:

1. Scenariusz lekcji dla klas III – V
2. Scenariusz lekcji dla klas VI – VII
3. Cytaty z listów Z. Moraczewskiej do H. Kozickiej dla klas III – V
4. Cytaty z listów Z. Moraczewskiej do H. Kozickiej dla klas VI – VII
5. Biografia Z. Moraczewskiej
6. Zdjęcia z rodzinnych albumów Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

 

Spektakl „Zofia”

Projekt „Odczaruj Sulejówek”

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu “Patriotyzm Jutra”.

patriotyzm_jutra_sklejka