40-lecie Towarzystwa

 40-lecie Towarzystwa

W dniu 16.12.2023 roku o 16.00 w sali Rodziny Grabskich w budynku Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku odbyła się uroczystość 40 rocznicy działalności Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka. W uroczystości udział wzięli:
1. Poseł na sejm obecnej X kadencji – Pan Czesław Mroczek
2. Pan minister w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego – Pan Roman Dziekoński
3. V-ce starosta Powiatu Mińskiego – Pan Witold Kikolski
4. Burmistrza miasta Sulejówek – Pana Arkadiusza Śliwa
5. Z-ca Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – Pan Arkadiusz Wojtaczka
6. Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Pan dr Robert Andrzejczyk
7. Komendant Komisariatu w Sulejówku – Pan Paweł Chłopik
8. Pan płk dr. Inż. Michał Ceremuga z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
9. Dyrektor MZWiK Sulejówek – Pani Katarzyna Samborska
10. Dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku – Pani Jolanta Oniszk – Palacz
11. Prezes Horus energia – Pan Jan Koblak
12. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku – Pani Iwona Zbroszczyk
13. Komendant Straży Miejskiej – Pani Edyta Koślacz.
14. Panią Krystynę Rudnicką – byłą sekretarz Urzędu Miasta.
15. Pan Jacek Zalewski – dziennikarz, wieloletni społecznik miasta Sulejówek.
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Sulejówka oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka.

Po powitaniu zaproszonych gości prezes TPS przedstawił w skróconej formie dorobek Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka w latach 1982 –2022, a następnie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe upominki: medal okolicznościowy 40 lecia TPS, wydane przez TPS opracowanie protokołów z zebrań przedwojennego Stowarzyszenia Przyjaciół Sulejówka w latach 1928-1939 część I., opracowana i wyprodukowana przez TPS gra „Planszówka z Sulejówka”, znaczek TPS oraz pocztówka i zakładka wydana z okazji 150 rocznicy urodzin Zofii Moraczewskiej.
Po wręczeniu prezentów na sali pojawił się tort urodzinowy wykonany przez cukiernię „Babeczki” z Sulejówka. Zgromadzeni goście mieli okazję do wzajemnych rozmów, wspomnień i licznych deklaracji o przyszłej współpracy.

IMG_1350IMG_1372IMG_1379IMG_1493