Historia towarzystwa

kronika-tps011

Historia towarzystwa

O Towarzystwie Przyjaciół Sulejówka słów kilka…

Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka powstało z inicjatywy młodzieżowej grupy z kręgów Stronnictwa Demokratycznego na początku lat 80. Głównym celem było utworzenie w dworku „Milusin” Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stan wojenny 1981 r. zamroził wszelkie działania.

10 listopada 1982 r. Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka  wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń w Urzędzie Miasta w Sulejówku.

Niespodziewana śmierć pierwszego prezesa, Pana Stefana Rosińskiego, mocno przygłuszyła działalność Towarzystwa. Ożywienie działalności nastąpiło w 1985 r., kiedy prezesem został Panu Andrzej Staszewski. Działało wówczas kilka sekcji, z których najprężniej działała sekcja historyczna. Wszystkich nas, członków Towarzystwa, łączyła jedna przemożna chęć otwarcia Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z inicjatywy Towarzystwa utworzona została w Sulejówku Enklawa Historyczna Miasta, grupująca obiekty związane z wybitnymi postaciami okresu II RP. Enklawa powołana została Uchwałą MRN nr 11/III/88  w dniu 27 października 1988 r.

70 – tą rocznicę Odzyskania Niepodległości, mieszkańcy Sulejówka świętowali 11 listopada 1988 r., przy „Kopcu” wzniesionym przez Towarzystwo Józefowi Piłsudskiemu i współtwórcom Niepodległej. Od tamtej daty „Kopiec” jest miejscem corocznych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

Towarzystwo zadbało także o stosowne nazewnictwo ulic nawiązujące do wydarzeń historycznych. Nadane zostały nowe nazwy ulicom: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Oleandrów, ul. Pierwszej Kadrowej, ul. Legionów, ul. 11 Listopada. Ulica Dworcowa miała nazywać się Al. Niepodległej Polski, ale tej propozycji Rada Miasta nie zaakceptowała z uwagi na wysokie koszty zmiany nazwy ulicy.

Na polu działalności kulturalnej odnotować wypada wydarzenia, które na długo pozostały w pamięci mieszkańców Sulejówka. Oto w 1989 r., w dniu Narodowego Święta Niepodległości, po ponad czterdziestoletniej przerwie, na Mszę Św. do kościoła w Sulejówku, wkroczyło Wojsko Polskie ze sztandarem. Sulejówek był bodaj jedynym miastem w Polsce, w którym, w tamtych czasach, takie wydarzenie miało miejsce.

W nieistniejącym dziś Klubie WITPiS dwukrotnie wystawiona była przez artystów teatru Rozmaitości „Gałązka Rozmarynu” w reżyserii Ignacego Gogolewskiego a w budynku związanym z rodziną Ignacego i Heleny Paderewskich, zorganizowana została przebogata wystawa fotograficzna pt. „Summus Polonorum Dux”, obrazująca całe życie Marszałka Piłsudskiego. Drobniejsze wystawy organizowane były corocznie w dworku „Milusin”, w kolejne rocznice Odzyskania Niepodległości. Tematyka wystaw to np. szlak bojowy pierwszej kompanii kadrowej, później 1. Brygady, Legionów Józefa Piłsudskiego, wspomnienia z mobilizacji i działań wojennych w wojnie 1920 r. czy wreszcie wystawa zatytułowana „Znalezione na strychu”, przedstawiająca fotografie z mocno przykurzonych i zniszczonych poniewierką albumów państwa Moraczewskich.

W 1996 r. Towarzystwo zorganizowało plener malarski, z udziałem najwybitniejszych malarzy polskich, którzy swymi pracami, sprzedanymi na aukcjach organizowanych przez Towarzystwo, wsparli fundusze zbierane na odrestaurowania dworku Marszałka.

W latach 1997 i 1998 Towarzystwo, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Sztuki, zrealizowało dziesięciodniowe warsztaty malarskie dla młodzieży z pięciu okolicznych województw.

Od 2008 r., wspólnie z grupą inicjatywną mieszkańców Sulejówka, Towarzystwo jest organizatorem „Biegów Marszałka”, którą to imprezą uświetniamy, ustanowiony przez Towarzystwo 13 czerwca, „Dzień Marszałka”. Od kilku lat jest to święto Miasta.

Opracował Mirosław K. Smosarski

kronika-tps001
kronika-tps003
kronika-tps002
kronika-tps004
kronika-tps008
fot. 1: Spotkanie w „Milusinie” od lewej prof. Zbigniew Wójcik, Prof. Andrzej Piber, Joanna Onyszkiewicz, Krzysztof Ruciński, Krystyna Smosarska, Hanna Rucińskich, Elżbieta Smaga, Feliks Ptaszyński, Fałatowa, Sulejówek, 1988 r.; fot. 2: Kopiec Współtwórców Niepodległej, Sulejówek, 1989 r.; fot. 3: Obchody 70 leci odzyskania Niepodległości, Sulejówek, 1988 r.; fot. 4: Przedstawienie „Gałązka rozmarynu”, Klub Wojskowy, Sulejówek, 17 marca 1990 r.; fot. 5: Informacja o koncercie „Przy kolorowych świecach” i aukcji obrazu, Sulejówek, 1 lipca 1990 r.